Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

LaboLab Materia i energia w ekosystemach

LaboLab Materia i energia w ekosystemach

Status: Na zamówienie - zapytaj o dostępność

Kod: 6307482

Cena brutto: 3 990.00

Cena netto: 3 243.90

 

moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH

Cena detaliczna: 3 990 zł brutto

 

W ramach pracy z modułem MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów podtrzymania tych form życia. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Na tym etapie uczniowie powinni już wiedzieć, że wszystkie żywe istoty wymagają tych samych podstawowych zasobów: żywności, wody, schronienia i powietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakie występują, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzyskanie tych zasobów.

Uczniowie dyskutują, jak czynniki biotyczne zależą od czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda i powietrze oraz od innych czynników biotycznych, w tym roślin i zwierząt, umożliwiając im wzrost, reprodukcję i przetrwanie.

Poprzez sześć serii działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz obieg energii w ekosystemie. W miarę realizowania tych działań za pomocą takich modeli, jak: sieci pokarmowe, piramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer Ziemi.

Na koniec pracy z modułem omawiają wpływ człowieka na ekosystem oraz możliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Wyposażenie zestawu w substancje, preparaty oraz przyrządy do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno podczas lekcji przyrody w kl.4 jak i biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

 

 

 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)
 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych)
 • Ja i moje otoczenie (rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia)
 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; wody stojąco i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; warstwy lasu, gatunki roślin i zwierząt w nich żyjących; grzyby jadalne i trujące – ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; organizmy łąk i pół uprawnych; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy)
 • Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki i funkcje środowiska antropogenicznego; zależności miedzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym)
 • Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów; funkcje pierwiastków i grup związków chemicznych występujących w organizmach; podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; czynności życiowe organizmów)
 • Różnorodność życia:
  • a) bakterie (miejsce występowania, czynności życiowe, znaczenie w przyrodzie i dla człowieka)
  • b) różnorodność i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje; rośliny okrytonasienne- formy morfologiczne, budowa i modyfikacje korzeni, łodygi, liści; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
  • c) grzyby(środowisko życia; oddychanie, odżywianie; znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka)
  • d) różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje; pierścienice, stawonogi, mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka; gady jako zwierzęta zmiennocieplne; ptaki i ssaki jako zwierzęta stałocieplne, ich cechy morfologiczne i różnorodność środowisk życia; różnorodność zwierząt kręgowych)
 • Ekologia i ochrona środowiska (związki miedzy żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu; określanie cech populacji wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie; analiza oddziaływań antagonistycznych; struktura troficzna ekosystemu; obieg materii i przepływ energii przez ekosystem; sieci i łańcuchy pokarmowe; odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody)
 • Zagrożenia różnorodności biologicznej (istota różnorodności biologicznej; przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów)

 

 

Moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 26 sesji badawczych

(czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

 

 

 

 

„Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć”

(z Rozporządzenia MEN z dnia 29.05.2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli)

 

 

W nawiązaniu do obowiązującego od 01.09.2018 systemu oceny pracy nauczycieli szkoły, wzbogacając zestawy LaboLAB w edukacyjne materiały cyfrowe, pragniemy zachęcić nauczycieli do systematycznego korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

W związku z powyższym integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

 • atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
 • multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
 • multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • multimedialne testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
 • scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:
  • informacje jak się przygotować;
  • informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
  • opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
  • szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);
  • pracę domową dla uczniów.

 

 

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

 

 

Moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU:

l.p. nazwa ilość
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1
4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa
5 - duże wypluwki sowy zawierające m.in. niestrawione resztki pokarmu (pazury , dzioby) 15
6 - kleszczyki plastikowe (dł. 13 cm) 16
7 - rękawiczki jednorazowe, polietylenowe 100
8 - lupy 16
9 - plastikowe butelki ze spryskiwaczem do zraszania 4
10 - nasiona rzodkiewki 2
11 - gleba doniczkowa (poj. 17 L ) 1
12 - nawóz w płynie (poj. 250 ml) 1
13 - czerwona glina (waga 3,5 kg) w plastikowym wiaderku 1
14 - piasek akwariowy (waga 2,2 kg) 1
15 - żwir akwariowy (waga 2,3 kg) 1
16 - organiczny, bezwonny pokarm dla ryb (waga 2 kg) 1
17 - sól (waga 700 g) 1
18 - duże, metalowe spinacze do dokumentów, (dł. 2,5 cm) 24
19 - kartki (7,5x12 cm) 100
20 - bawełniany knot, sznurek (dł. 10 cm) 20
21 - cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 8
22 - woreczki foliowe "strunowe" (30x38 cm) 10
23 - pojemnik plastikowy (poj. 500 ml) 16
24 - zamykany plastikowy pojemnik z otworem na dnie (poj. 230 ml) 20
25 - kubek plastikowy (poj. 300 ml ) 25
26 - plastikowy pojemnik ( poj. 3,5 L ) 1
27 - plansza " Sieci i łańcuchy pokarmowe" 70x100 cm 1
28 - plansza " Ptaki drapieżne/ Sowy" 70x100 cm 1
29 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1
30 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50x60x30 cm) 1

 

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni szkolnej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

 • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
 • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
 • odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

 

UWAGA !

Preparaty biologiczne dostępne w zestawie MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH zostały przygotowane z użyciem opatentowanych odczynników od lat wykorzystywanych na amerykańskim rynku. Opatentowana metoda konserwacji pozwala na bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów w szkole.

Przygotowane w ten sposób preparaty są:

nietoksyczne,
zachowują kolor i teksturę zbliżoną do naturalnych okazów,
są bezwonne (bez zapachu formaliny)

ZAPRASZAMY na stronę labolab.pl

 

Data Ocena Opinia