Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Karty pracy.

Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Karty pracy.

Status: Na zamówienie - zapytaj o dostępność

Kod: 6307273

Cena brutto: 43.90

Cena netto: 41.81

Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepeł-nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla uczniów oraz instrukcja i tabela z punktacją dla przeprowadzającego diagnozę: nauczyciela, terapeuty, oligofrenopedagoga. Tematyka kart pracy jest zgodna z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej z zakresu kompetencji i oczekiwanych osiągnięć uczniów.
Niniejsza publikacja umożliwi:
- dokonanie diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz po-znawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stop¬niu umiarkowanym,
- określenie stopnia opanowania danej umiejętności z zakresu: obsługiwania samego siebie, uspołecznienia oraz umiejętności szkolnych,
- ułatwi przekazanie rodzicom informacji o stopniu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej.
Karty pracy zostały opracowane zgodnie z funkcjonującym obec¬nie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 803).
W zestawie: teczka A4, zeszyt, karty pracy.

Data Ocena Opinia