Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

Uwaga słuchowa (pakiet diagnoza + terapia)

Uwaga słuchowa (pakiet diagnoza + terapia)

Status: Na zamówienie - zapytaj o dostępność

Kod: 6301542

Cena brutto: 49 900.00

Cena netto: 46 203.70

 

Zastosowanie: diagnoza i terapia zaburzeń uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa
Odbiorcy:  lekarze, terapeuci, pedagodzy, nauczyciele specjalni
Beneficjenci: Dzieci, młodzież i dorośli , zarówno pozostający w normie intelektualno-motorycznej, jak i  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Opis

Uwaga Słuchowa to innowacyjny system do diagnozy i treningu uwagi słuchowej oparty na założeniach metody profesora Alfreda Tomatisa. Jest to produkt wielonarzędziowy składający się m.in. z nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania, które pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii.  Jako jedyny na rynku składa się on z zestawu stacjonarnego oraz mobilnego zestawu domowego, które zintegrowane są poprzez zaawansowaną aplikację.

 

Kilka słów o metodzie :

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych czę­stotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percep­cji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mo­zarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców ze­wnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funk­cjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunika­cyjnej i społecznej.

Terapia metodą opracowaną przez profesora Alfreda Tomatisa wspomaga działania terapeutów, rodziców i samego dziecka, które mając lepszą sprawność w zakresie percep­cji słuchowej, może się łatwiej i skuteczniej doskonalić na innych polach oraz osiągać pozytywne rezultaty.

Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Może służyć nie tylko osobom pozostającym w normie intelektualno-motorycznej, ale także tym ze spe­cjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Struktura zestawu Uwaga Słuchowa

System uwaga słuchowa obejmuje usługę instalacji i wdrożenia oraz następujące elementy zgrupowane w dwóch zestawach:

1.       Zestaw stacjonarny, z którego terapeuta korzysta i przeprowadza diagnozę oraz terapię  w gabinecie terapeutycznym (tzw. stanowisko terapeuty).

2.       Zestaw mobilny, służąca do odsłuchiwania zaleconego przez terapeutę treningu w domu przez dzieci pod nadzorem rodzica lub opiekuna

 

 

Co zawiera zestaw stacjonarny

Centralnym elementem tego zestawu jest elektroniczne ucho, do którego podłączony jest laptop z aplikacją terapeuty i zestawem odpowiednio przygotowanych utworów na twardym dysku. Elektroniczne ucho przetwarza dźwięki w czasie rzeczywistym tak, aby przy ich słuchaniu stymulowane były mikromięśnie w uchu środkowym. Pomaga to narządowi słuchu „otworzyć się”  na pewne, dotąd niedostępne zakresy częstotliwości.

Aplikacja Terapeuty pozwala na zarządzanie danymi pacjenta, a także na przeprowadzenie diagnozy i terapii. Następnie można ustawić parametry stosownie do potrzeb wynikających z diagnozy oraz przygotować indywidualny program treningowy opierający się na utworach Mozarta oraz chorałach gregoriańskich.

Część stacjonarna składa się z następujących elementów:

1.       Dedykowany laptop – 1 szt.

2.       Elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestaw terapeuty – 1 szt.

3.       Kabel USB – 2 szt.

4.       Zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt.

5.       Opaska do testu uwagi słuchowej wewnętrznej – 1 szt.

6.       Mikrofon pulpitowy – 1 szt.

7.       Aplikacja terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii

8.       Przewodnik metodyczny – 1 szt.

9.       Instrukcja instalacji – 1 szt.

10.   Listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt.

11.   Dodatkowe osłonki na mikrofon – 5 szt.

12.   Bezterminowa licencja korzystania z systemu Uwaga Słuchowa z dokumentem gwarancyjnym – 1 szt.

 

Co zawiera zestaw mobilny

Zestaw domowy składa się ze słuchawek powietrzno-kostynych podłączonych do odtwarzania iPod touch poprzez interfejs foniczny, dzięki któremu dźwięk jest przekazywany do słuchawek z zachowaniem pełnej właściwości terapeutycznych. Aplikacja pacjenta znajdująca się w odtwarzaczu  odgrywa utwory przygotowane wcześniej przez terapeutę. iPod można umieścić na ramieniu i słuchać muzyki w dogodnym dla pacjenta miejscu i czasie poza gabinetem terapeuty.          

  

Część mobilna składa się z następujących elementów:

1.       Dedykowany interfejs foniczny do iPod touch wraz ze zintegrowanymi słuchawkami powietrzno-kostnymi – 1 szt.

2.       Instrukcja obsługi aplikacji ucznia – 1 szt.

3.       Odtwarzacz multimedialny Apple iPod touch – 1 szt.

4.       Specjalna obudowa do zamocowania iPod touch na ramieniu – 1 szt.

5.       Apple adapter do iPoda touch – 1 szt.

6.       Router – 1 szt.

7.       Dokument gwarancyjny na interfejs foniczny do iPod touch – 1 szt.

8.       Diagnoza obejmuje badania:

 

 

Na czym polega metoda prof. Alfreda Tomatisa?

  1. Na wykonaniu diagnozy uwagi i lateralizacji słuchowej
  2. Na dobraniu odpowiedniej dla pacjenta terapii

3.       Na wykonaniu serii kolejnych diagnoz uwagi słuchowej po zakończeniu każdej sesji

 

Diagnoza  wg. metody prof. Alfreda Tomatisa polega na przeprowadzeniu:

        Wywiadu z pacjentem/rodzicem/nauczycielem

       Wykonaniu 4 testów : uwagi słuchowej wewnętrznej, zewnętrznej, dyskryminacji wysokości dźwięków, oraz lateralizacji słuchowej

Do przeprowadzenia testu uwagi słuchowej służy odpowiednio skalibrowany w tym celu audiometr oraz słuchawki do przewodnictwa kostnego oraz powietrznego . Dziecko w trakcie badania podnosi tą rączkę, z której strony dociera do niego dźwięk w momencie, gdy tylko po raz pierwszy usłyszy dźwięk nawet cichutki.

 

Terapia polega na systematycznym odsłuchiwaniu  przez pacjenta za pośrednictwem słuchawek  powietrzno-kostnych ,  specjalnie wyselekcjonowanego materiału dźwiękowego  o zmiennej częstotliwości, co wpływa na jakość przetwarzania słuchowego. W terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa stosowane głównie utwory Mozarta i chorały Gregoriańskie. Muzyka ta poddawana jest specjalnej obróbce przez elektroniczne ucho, z którego wysyłana jest do uszu pacjenta drogą powietrzną (poprzez słuchawki) i kostną (poprzez pobudnik kostny). Specjalnie przefiltrowana muzyka stymuluje w mózgu zarówno obszary motoryczne jak i językowe, komunikacyjne i emocjonalne. Niskie częstotliwości stymulują system przedsionkowy podczas gdy wysokie wpływają na ślimakowy. Obydwie części ucha są stymulowane naprzemiennie, na zmianę z centralnym systemem nerwowym, który również otrzyma stymulację.

 

Terapia pomaga pokonać takie trudności, jak:

·           Trudności w czytaniu i pisaniu,

·        Trudności szkolne,

·        Zaburzenia słuchu,

·        Zaburzenia mowy  (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, jąkanie),

·        Zaburzenia zaburzenia głosu (chrypki dziecięce),

·        Zaburzenia głosu spowodowane jego nadmiernym używaniem,

·    Zaburzenia integracji sensorycznej,

·    Zaburzenia motoryki,

·    Zaburzenia koordynacji ruchowej,

·        Zaburzenia motoryki,

·        Zaburzenia koordynacji ruchowej,

·        Zaburzenia zachowania (np. ADHD),

·        Autyzm,

·        Zespół Downa oraz inne zespoły genetyczne,

·        Niepełnosprawność intelektualna,

·        Zaburzenia w rozwoju emocjonalnym,

·        Problemy z koncentracją,

·        Nadmierny stres,

·        Depresja,

·        Trudności w przyswajaniu języków obcych (działanie wspomagające).

 

 

 

       Zalety zestawu UWAGA SŁUCHOWA 

·        system oparty na sprawdzonej i skutecznej metodzie profesora Alfreda Tomatisa,

·        zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe,

·        aplikacja terapeuty umożliwiająca ułożenie indywidualnego programu treningowego,

·        porównanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów,

·        możliwość zaangażowania rodziców w terapię,

·        produkt używany w terapii dzieci a także w pracy z dorosłymi,

·        szeroki zakres wsparcia merytorycznego w postaci profesjonalnego szkolenia i porad konsultantów,

·        kompleksowy serwis techniczny po zakupie, obejmujący instalację i wdrożenie sprzętu oraz przeszkolenie techniczne klienta,

·        atrakcyjna cena i możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.  

 

Jakość i innowacyjność systemu zostały potwierdzone nadaniem certyfikatu wyrobu medycznego. Oznacza to, że pro­dukt spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Produkt uzyskał certyfikat bez­pieczeństwa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co gwarantuje nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpie­czeństwo użytkowania.

System UWAGA SŁUCHOWA jest przedmiotem zgłoszenia do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP.

 

Szkolenia z metody prof. Alfreda Tomatisa

Oprócz zaawansowania technologicznego i doskonałej ergonomii dodatkowym atutem systemu UWAGA SŁUCHOWA jest szeroki zakres wsparcia merytorycznego udzielanego użytkownikom. W trakcie szkolenia jego uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej zdobywaja umiejętności praktyczne w używaniu systemu podczas diagnozy i terapii

Szkolenia odbywają się cyklicznie raz na kwartał. Uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty potwierdzające znajomość metody oraz umiejętność korzystania z systemu UWAGA SŁUCHOWA. Certyfikat gwarantuje możliwość prowadzenia terapii z wykorzystaniem innowacyjnego systemu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej

Zalety szkolenia

·         wykłady prowadzone przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii z wykorzystaniem metody opracowanej przez prof. Alfreda Tomatisa

·         Weryfikacja przyswojonej wiedzy w praktyce – przeprowadzenie testów uwagi słuchowej z udziałem zaproszonych osób oraz interpretacja wyników wykonanych diagnoz

·         Wprowadzenie w zaawansowane rozwiązanie technologiczne, jakim jest UWAGA SŁUCHOWA

 

·         Materiały szkoleniowe stanowiące solidną bazę informacji pomocnych w pracy każdego terapeuty


Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń! 0 801 003 084

Data Ocena Opinia