Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

Serwis

Fachowy serwis i gwarancja NOVUM

SERWIS, PRZEGLĄDY I UŻYTKOWANIE

 

Właściwy stan techniczny placu zabaw jest niezwykle istotny ze względu na bezpieczeństwo jego użytkowników. Zgodnie z przepisami wynikającymi z normy PN-EN-1176-1 zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw stosował się do zaleceń niniejszej instrukcji i przeprowadzał stosowne kontrole według n/w harmonogramu.

 

1. Kontrola regularna

Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu, zniszczeń przez warunki pogodowe lub zaśmiecenia placu zabaw (rozbite butelki). Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu.

 

2. Kontrola funkcjonalna

Kontrola funkcjonalna jest przeglądem mającym na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, szczególnie dotyczy to jego zużycia. Kontrola powinna być przeprowadzana raz na kwartał. Przedmiotem kontroli są: czystość, prześwity między urządzeniem a powierzchnią gruntu, stan nawierzchni, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brak elementów konstrukcyjnych, nadmierne zużycie elementów ruchomych, kompletność i zwartość konstrukcji.

 

3. Coroczna kontrola podstawowa

Kontrola wykonana w odstępach czasu nieprzekraczających 12 miesięcy ma ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, wpływu warunków atmosferycznych, śladów rozkładu lub korozji, a także zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych części składowych. Kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana przez osoby posiadające wiedzę w zakresie obowiązujących norm oraz odpowiednie doświadczenie.

 

 

serwis