Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

Rezerwa oświatowa

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

Znane są już  kryteria podziału rezerwy oświatowej na rok 2018 (szczegóły tutaj).

Wnioski  o dofinansowanie należy składać  przez platformę ePuap.

Ministerstwo przewiduje dofinansowanie w następujących przypadkach:

 

 

1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

 

Wzór wniosku określa załącznik nr 1

Termin składania wniosków:
- I tura do dnia 12 lipca 2018 r.,
- II tura do dnia 19 października 2018 r.

 

2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Wzór wniosku określa załącznik nr 2

Termin składania wniosków:
do dnia 31 maja 2018 r.

 

3. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wzór wniosku określa załącznik nr 3a i załącznik nr 3b

Termin składania wniosków:
do dnia 31 października 2018 r.

 

4. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

 

Wzór wniosku określa załącznik nr 4

Termin składania wniosków:
do dnia 12 października 2018 r.

 

5. Dofinansowanie przekształcania gimnazjów w szkoły podstawowe.

 

Wzór wniosku określają: załącznik 5a (tabela 2) i załącznik 5b (tabela 2)

Termin składania wniosków:
do dnia 31 maja 2018 r.

 

6. Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

 

Wzór wniosku określają: załącznik 5a (tabela 2) i załącznik 5b (tabela 2)

Termin składania wniosków:
- I tura do dnia 31 maja 2018 r.,
- II tura do dnia 28 września 2018 r.

 

Wzór wniosku określają: załącznik 6a i załącznik 6b

 

7. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

 

Wzór wniosku określa załącznik nr 7

Termin składania wniosków:
do dnia 15 czerwca 2018 r.

 

8. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych.

 

Termin składania wniosków:
do dnia 31 maja 2018 r.

 

9. Inne zadania o jednorazowym charakterze nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

 

Termin składania wniosków:
do dnia 14 września 2018 r.

 

 

 

Zeskanowane i podpisane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP.

 

Adresy skrzynek podawczych MEN:

/gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka

 

W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl

 

 

Skorzystaj z oferty Novum, sprawdź nasze pakiety!

Pomoce dydaktyczneDoposażenie sal szkolnychDoposażenie świetlic

Więcej produktów znajdziesz tutaj.