Strona główna

Koszyk

0 Produkt(y/ów) 0.00 PLN

Newsletter

facebook

Projekty unijne

Logo

„NOVUM” WYPOSAZENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii „NOVUM” WYPOSAZENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI- partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii „NOVUM” WYPOSAZENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem firmy „NOVUM” WYPOSAZENIE PLACÓW ZABAW SŁAWOMIR CHMIELIŃSKI. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące firmy do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.

 

Rynek docelowy:  Polska i zagranica

Zasięg: międzynarodowy (Niemcy, Szwecja, Norwegia, Słowenia)

Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG.08.02.00-28-021/14-00

 

 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 


 

 

 

Logo

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

 

 Aktualnie realizujemy projekt:

 

„Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego. Przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych nieruchomości NOVUM Sławomir Chmieliński – etap I”